کدکاربری ورمزعبورکدملی است وروزدرخواست وام 23بهمن ووام بعدی22فروردین1401می باشد.

اخبار و اطلاعیه ها

زمان واریز وام
زمان واریز وام
مشاهده خبر
روش ورود به سایت وحساب شخص
روش ورود به سایت وحساب شخص
مشاهده خبر
زمان درخواست وام
زمان درخواست وام
مشاهده خبر

ساعت کاری

شنبه تاچهارشنبه ازساعت7/30تا14

پنج شنبه ازساعت 7/30تا 13---شماره های تماس03134472009و03134478819

معرفی اعضا

مهدی امین زاهد

مهدی امین زاهد

کارمند

امتیاز دهید:
قدیرحسنی

قدیرحسنی

کارمند

امتیاز دهید:
اصغررنجکش

اصغررنجکش

مدیرعامل

امتیاز دهید:
علی آقاعبدالهیان

علی آقاعبدالهیان

مسئول انفورماتیک

امتیاز دهید:
محمدجواداحمدی

محمدجواداحمدی

رئیس هیات مدیره

امتیاز دهید:
حسین میردامادی

حسین میردامادی

نائب رئیس هیات مدیره

امتیاز دهید:
محمدجعفرانالی

محمدجعفرانالی

منشی

امتیاز دهید:
سیدامیرعبدالهی

سیدامیرعبدالهی

قائم مقام مدیرعامل

امتیاز دهید:
فضل اله افقری

فضل اله افقری

خزانه دار

امتیاز دهید:
محمدعلی کیانی

محمدعلی کیانی

عضوهیات مدیره

امتیاز دهید:
سیدجلال رنجبران

سیدجلال رنجبران

بازرس

امتیاز دهید:

شماره حساب های صندوق

 شماره حساب دربانک ملی

0103971526003-0201264587008

شناسه حساب بانکی ایران(شبا)

نمایش بیشتر